Blogs

 • Pravo konkurencije u Srbiji u 2017. godini: godišnji prikaz

  Energičniji i sofisticiraniji pristup srpske Komisije za zaštitu konkurencije U 2017. godini, srpska Komisija za zaštitu konkurencije ("Komisija") napredovala je u sprovođenju prava konkurencije. Komisija je pokrenula sedam postupaka i izrekla kazne u pet postupaka pokrenutih ranijih godina. Prosečna kazna izrečena u 2017. godini iznosi približno 1% prihoda prekršioca ostvarenog u Srbiji. Iako je ova praksa problematična sa ustavnopravnog stanovišta, Komisija...

  Pročitajte višе
 • Crnogorski sudovi pojačavaju aktivnost povodom odluka Agencije za zaštitu konkurencije

  Zahuktava se aktivnost crnogorskih sudova u oblasti prava konkurencije. Kao što je poznato, Agencija za zaštitu konkurencije Cren Gore ("Agencija") nema ovlašćenje da izriče kazne, ali može zahtijevati od nadležnog prekršajnog suda da izrekne kaznu u prekršajnom postupku. Prekršajni sudovi u Crnoj Gori su u periodu avgust-oktobar ove godine odlučivali povodom dva takva zahtjeva Agencije. U postupku protiv društva "Šafran" d.o.o. Bar, ...

  Pročitajte višе
 • Sud u Strazburu pojačao obavezu poslodavca da poštuje privatnost

  Veliko veće Evropskog suda za ljudska prava je 5. septembra 2017. donelo presudu u predmetu Barbulescu v. Rumunija (prijava broj 61496/08). Efekat presude sastojaće se u jačanju obaveze poslodavaca da poštuju privatnost komunikacija zaposlenog, na poslu. Ovo je od značaja i za srpske poslodavce, imajući u vidu da Evropska konvencija o ljudskim pravima ("Konvencija"), onako kako je protumačena u ovoj presudi, predstavlja deo pravnog sistema Srbije. Predmet se odnosi na ostvarivanje...

  Pročitajte višе
 • Komisija za zaštitu konkurecije po drugi put pokrenula postupak protiv Frikom-a zbog zloupotrebljavanja dominantnog položaja

  Na osnovu navoda da zloupotrebljava dominantan položaj na tržištu distribucije i prodaje sladoleda, Komisija za zaštitu konkurencije ("Komisija") je 30. maja 2017. godine sprovela nenajavljen uviđaj u prostorijama proizvođača sladoleda "Frikom". Frikom se po drugi put u poslednjih sedam godina suočava sa optužbama da zloupotrebljava dominantan položaj nametanjem klauzula o ekskluzivnosti i rabata za ekskluzivnost prodavcima svojih proizvoda. Istorijat Frikoma Frikom, vod...

  Pročitajte višе
 • Stabilizaciona klauzula i državna pomoć

  U medijima se često čuje da NIS, srpska naftna kompanija u većinskom vlasništvu ruskog Gazproma, uživa preferencijalni režim "rudne rente" zahvaljujući rusko-srpskom međuvladinom sporazumu (MVS) zaključenom 2008. godine. Navedeni MVS je bio pravni osnov za akviziciju 51% NIS-ovih akcija od strane Gazproma, radi realizacije projekta modernizacije i rekonstrukcije NIS-ovih tehnoloških postrojenja. MVS sadrži garanciju da će se, u slučaju da u Srbiji dođe do izmene propis...

  Pročitajte višе
 • Crnogorska Agencija za zaštitu konkurencije dobija nova ovlašćenja i preuzima kontrolu državne pomoći

  Agencija za zaštitu konkurencije Crne Gore ("Agencija") objavila je Izvještaj za 2016. godinu u kome je detaljno predstavila rezultate svog rada u prethodnoj godini. Posebno interesantan aspekt ovog izvještaja su izražene kritike postojećeg sistema primjene prava konkurencije u Crnoj Gori, kao i najava usvajanja novog zakona o zaštiti konkurencije. Postojeći sistem primjene prava konkurencije ne funkcioniše Iako se Agencija i u prethodnim izvještaj...

  Pročitajte višе
 • Komisija za zaštitu konkurencije izrekla kaznu proizvođačima ulja u jednoj od najdetaljnijih odluka o povredi konkurencije do sada

  13. marta 2017. godine, Komisija za zaštitu konkurencije ("Komisija") izrekla je kaznu od ukupno RSD 31.751.637 društvima Victoriaoil i Vital, dva od četiri proizvođača ulja aktivna u Srbiji, zbog zaključenja horizontalnog restriktivnog sporazuma kojim se ograničava i kontroliše proizvodnja i tržište jestivog suncokretovog ulja. Odluka je značajna zbog korišćenja kompleksne regresione ekonomske analize od strane Komisije. Međutim,  nije sve tako ...

  Pročitajte višе
 • (Ne)ustavnost uviđaja bez pristanka stranke u postupcima koje vode tela nadležna za pravo konkurencije u Srbiji i Crnoj Gori

  Agencija za zaštitu konkurencije Crne Gore saopštila je 22. marta 2017. godine da je sprovela nenajavljeni neposredni uvid kod jednog prevoznika. Agencija u saopštenju ne navodi o kojoj povredi konkurencije se radi u predmetnom slučaju, ali navodi da je "stranka u postupku pokazala visok stepen saradnje i kooperativnosti". Ostaje nejasno da li je stranka dala prethodni pristanak na pretres svojih prostorija i dokumentacije. Ovo nam je povod da razmotrimo da li tela nadlež...

  Pročitajte višе
 • Srbija kriminalizuje kartele

  Skupština Srbije nedavno je usvojila amandmane na Krivični zakonik. Jedan od amandmana reformiše odredbe o kriminalizaciji kartela. Novi član 229 Krivičnog zakonika glasi: Ko u subjektu privrednog poslovanja zaključi restriktivni sporazum koji nije izuzet od zabrane u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije, a kojim se određuju cene, ograničava proizvodnja ili prodaja, odnosno vrši podela tržišta, kazniće se zatvorom od šest mesec...

  Pročitajte višе
 • Srbija: Pravila konkurencije u sektoru motornih vozila

  Tržište postprodajnih usluga motornih vozila (poput distribucije rezervnih delova i usluga popravke i servisa) nije regulisano posebnim pravilima. To stanje će se, moguće je, uskoro promeniti. Komisija za zaštitu konkurencije ("Komisija") je nedavno objavila analizu tržišta postprodajnih usluga motornih vozila (i bele tehnike), čiji će rezultati biti korišćeni za nacrt Uredbe o uslovima grupnog izuzeće sporazuma u sektoru motornih vozila ("Uredba".) Analiza ...

  Pročitajte višе